TOP 20 PHẦN MỀM AI MỚI NHẤT

các công cụ AI mới nhất 2024

1. Gemini (Google): trước kia là Bard, công cụ mới nâng cao khả năng sáng tạo nội dung đa dạng và thực tế hơn.

2. LaMDA Update (Google): Cải thiện hiểu ngôn ngữ tự nhiên và tương tác với người dùng.

3. DALL-E 3 (OpenAI): Tạo hình ảnh 3D từ văn bản.

4. GPT-4 Update (OpenAI): Nâng cao khả năng viết mã và dịch ngôn ngữ.

5. Turing NLG (Microsoft): Tạo chatbot thông minh và thực tế.

6. Azure AI Updates (Microsoft): Cập nhật nhiều tính năng mới cho nhà phát triển.

7. Polly 2.0 (Amazon): Đọc văn bản với giọng điệu tự nhiên hơn.

8. Lex Update (Amazon): Nâng cao khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và tạo chatbot.

9. BlenderBot 3.0 (Facebook): Tương tác và trò chuyện mượt mà hơn với người dùng.

10. FairSeq Update (Facebook): Cải tiến mô hình dịch thuật máy.

11. Gato AI (DeepMind): Công cụ hỗ trợ người dùng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

12. Claude AI (Anthropic): Giải thích lý do cho các quyết định.

13. Dactyl AI (Vicarious): Điều khiển robot bằng tay.

14. Jurassic-1 (AI21 Labs): Mô hình AI đa phương thức lớn nhất thế giới.

15. Nauto AI: Công nghệ an toàn cho người lái xe sử dụng AI.

16. Scale AI: Công nghệ xe tải tự lái sử dụng AI.

17. Stability AI: Tạo hình ảnh bằng AI.

18. Eleven Labs: Sao chép giọng nói bằng AI.

19. Whisper (OpenAI): là công cụ cho phép người dùng chuyển đổi giọng nói sang văn bản với độ chính xác cao.

20. OpenAI Codex: Viết mã tự động từ mô tả ngôn ngữ tự nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *