Category Archives: Cẩm nang chuyển đổi số

Kênh phân phối đã thay đổi như thế nào?

Sử dụng kênh trực tuyến bổ sung sản phẩm khác biệt như thế nào? Chính...

Tư duy kinh doanh đã thay đổi như thế nào?

Ranh giới kinh doanh đã bị xóa mờ như thế nào? Kinh doanh xoay quanh...

Chuyển đổi số doanh nghiệp là gì?

Sáng tạo phá hủy là gì? Vòng xoáy sáng tạo liên tục hình thành các...

Mỗi người dân cần chuẩn bị cho mình những gì?

Không ngừng học hỏi, không ngừng nâng cao nhận thức, mỗi ngày mỗi người tự...

Làm sao để an toàn trong môi trường số?

Môi trường sống nào thì cũng đều không an toàn. Đó là bản chất của...

Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào?

Lối sống đã thay đổi như thế nào? Các thiết bị, màn hình và những...

Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?

Chính phủ số đem lại lợi ích gì cho người dân? Chính phủ số nhờ...

Chuyển đổi số trong xã hội là gì?

Trong các phần tiếp theo, xã hội số được nhắc đến theo nghĩa hẹp. Thế...

Chuyển đổi số tốn bao nhiêu tiền?

Bởi vậy, câu hỏi đúng ở đây là “Chuyển đổi số tạo ra bao nhiêu...

Chuyển đổi số như thế nào?

Kinh nghiệm chỉ là bài học trong những chuyện đã có tiền lệ, không có...

Chuyển đổi số những gì?

Việc chọn cái gì để chuyển đổi trước thì có thể theo thứ tự sau:...

Chuyển đổi số khi nào?

Nhìn về đường dài, thì mọi cá nhân, tổ chức đều sẽ phải chuyển đổi...

Chuyển đổi số là việc của ai?

Nhà lãnh đạo chuyển đổi số là ai? Nhà lãnh đạo chuyển đổi số là...

Chuyển đổi số vì sao lại cần?

Chuyển đổi số quốc gia là gì? Chuyển đổi số quốc gia bao gồm 3...

Chuyển đổi số là gì?

Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm...

Sau chính phủ số là gì?

Có ba mức độ phát triển. Đầu tiên là chính phủ điện tử. Ở mức...

Đào tạo kỹ năng số như thế nào?

Xây dựng, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao để giảng dạy, đào...

Chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như thế nào?

Một số ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước, trong đó, chú...

Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như thế nào?

Chiến lược phát triển chính phủ số được xây dựng dựa trên hiện trạng chính...

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là gì?

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước tập trung vào phát triển hạ tầng số...

Quản trị nội bộ đã thay đổi như thế nào?

Đưa doanh nghiệp qua chặng đường chuyển đổi số không phải là việc dễ dàng....

Khách hàng đã thay đổi như thế nào?

Tăng trưởng là ưu tiên quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Tìm kiếm thêm khách...